"Orosz Helga festészetének lényege a metafizikai gondolkodás vizuális jellé való formálása, oly

módon, hogy nézőjét észrevétlenül vezeti a magasabb megismerés lehetőségének irányába. Képein

áttűnik a lét örök ígérete, és a szellem anyagin is túlmutató teremtő ereje. Festményein megjelenő,

fényfoltok és pasztellszínű, áttetsző emberalakjai a világ és az alanyi én "solipse" megismerését,

felfedezését ígérik."

Klement Zoltán, művészeti rendező, kurátor


"Helgát a közös munka során ismertem meg. Engem lenyűgöz a célratartása, a szenvedélye az alkotásban, nem tágít, amíg a mű nem tökéletes. Ami különösen tetszik, hogy alkotásai rendkívül sokszínűek, a komoly szisztematikus alkotás mellett nem idegen tőle a könnyed spontaneitás sem, ez nagyon szerethetővé teszi a munkáit is. Gyakran voltam szemtanúja annak, amikor a befogadót hosszú percekre elvarázsolta Helga egy-egy festménye, ezek a képek úgy inspirálnak, hogy közben mentesek a manírtól és a didaktikus mondaniakarástól, mindeközben színhasználata tükrözi az alkotó mély intelligenciáját és adni tudó művészi attitűdjét."

Svéda Dóra, ART&ME Galéria vezető

"Essence of Helga Orosz's painting is to transform the methaphysical thinking into a visual abstraction/mark in a way that she unnoticeably leads the spectator towards the possbility of higher congnition.

Her arts reflect the promise/pledge of eternal existence and the creating force of mind/intellect beyond material word.

Glowing spots and pastel shades, translucent human figures appearing on her paintings are giving us the promise of "solipse" cognition, discovery of the word and our substantive-selves."

Zoltán Kelement, art director, curator

Ars poetica


Művészeti koncepcióm sokáig inkább a személyes mondanivaló és az esztétikum határait súrolta, karöltve olyan technikai megoldásokkal, ami inkább a realitás biztonságos talaján mozgott. Nagyméretű, fotó hű, sötétebb hátterű képeket festettem. Eszközhasználatom azóta sem változott, ugyan úgy olajfestékkel festek, vászonra, ecsettel, hengerrel, kézzel, nyomatokkal dolgozom. 

Festői attitűdöm egyrészt tudatos, másrészt ösztönös. Van mindig egy tudatos koncepció, amit szeretnék megfogalmazni, de azt, hogy hogyan, abban az ösztöneimre, intuíciómra bízom magam.  Kalandozom festői technikák, színvilágok, hangulatok között. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az ember megőrizze a lendületét, a szenvedélyt, ami körbelengi a művet. Igyekszem a finom "áthallásokat", rétegeket megjeleníteni, és ezeken keresztül vizuálisan megfogalmazni valamit, amit verbálisan lehetetlen. 

A művészet célja nem lehet más, mint szakrális, mindegy, hogy tudatos, vagy sem. Összekötni az embereket Istennel, az anyagit a szellemivel, az eget és a földet, a természetet és az embert, embert és embert, az embert önmagával, művészt és nézőt, képet és nézőt. A művész egy csatorna csupán, egy eszköz mindehhez. 
Ars poetica


My artistic concept used to touch the verge/borderline of my personal message and the aesthetics, using methods/technical solutions that remained on the safe ground of reality.My paintings were of big-size, photorealistics and having darker backgrounds. My repertoire of methods hasn't change since then: I'm still painding on canvans with oil colour using brushes, paint roller, my hands and patterns.I have a painting attitutde that is partially conscious partially based on insticts. I always have a conscious conception that I would like to express but the way of it's representation is based on my insticts and intuitions.I wander about paintng technics, color shemes, atmospheres. I believe, it is very important to keep our drive and passion that is surrounding a piece of art.I strive for representing soft "interferences", layers that enable me to visually articulate something that is impossible to express verbally.The aim of Art, consciously or not, cannot be different than sanctified: make a connection between humans and God, material and spiritual, heaven and earth, nature and human, humand and human, human and itself, artits and spectator/audience, spectator/audience and painting. The artist is just a channel, a tool for this purpose.

Curriculum vitae

1972 Kazincbarcika, Magyarország

2008-tól kreatívitás.fejlesztéssel és kreatív művészeti módszertannal kapcsolatos kutatások. Továbbképzések, előadások, workshopok tartása ebben a témakörben, főleg pedagógusoknak. (Wesley János Lelkészképző Főiskolán, Buddhista Főiskolán, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola I. Művészetterápiás Konferenciáján, Hallássérültek Tanintézetében, Rákospalotai Leánynevelő Intézetben, veresegyházi óvodák pedagógusainak, buddhista hitoktatóknak, stb.)

2011 Nyíregyházi Egyetem, BA vizuális ábrázolás szak, festő szakirány. Mestere: Tarnóczi László

2012-2015 Budai Képzőművész Egyesület tagja (BUKET)

2011-től egyéni és csoportos kiállítások

2019-ben megalapítottam Veresegyházán a Művészkertet (https://www.muveszkert.com)

2021-től Zebegényi Fenyvesi-Csilléry Festőiskola tagja


1972: Born in Kazincbarcika, Hungary

2008: Researches in creativity development and in creative art methodology. Vocational education, presentations, workshops in this subject mainly for teachers.

(at John Wesley Theological College, at Dharma Gate Buddhist College, at the 1st conference of art therapy held by Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education, at the School for Deaf, at Rákospalota Correctional Institute and Central Special Children's Home, for teachers of nursery schools in Veresegyház, for teachers of Buddhist religion etc.

2011: Bachelor degree in Visual Portrayal at University of Nyíregyháza, Specialisation: painter, Master: László Tarnóczi

2012-2015: Member of Artist Assiciation in Buda

2011 - : Individual and collective exhibitions

2019: Fundation of Artgarden/Művészkert in Veresegyház (https://www.muveszkert.com/)

2021 - : Member of Fenyvesi-Csilléry Painting School in ZebegénySzeretettel várom másik weboldalamon is, ahol előadásaim, művészeti programjaink, táboraink információival találkozhat.

https://www.muveszkert.com